Reklama w lokalnej prasie

Strona Główna   Kontakt  Wielkość Reklam  Mapka Zasięgu  Cennik  Wyniki Sprzedaży Dodatek TV

 

Mapka zasięgu  Pobierz w formacie pdf

Firma Dodatek, sp. z o.o. wydaje tytuł „Dodatek Telewizyjny do Twojej Gazety”. Obecny nakład naszego pisma to 180.000 egzemplarzy. Insertujemy dodatek wyłącznie w gazetach lokalnych, mapka w załączeniu, jeśli będzie trzeba, podamy spis tytułów. Tytuł nasz jest badany przez ZKDP. Nasz dodatek niesie tylko jedną reklamę, na ostatniej stronie, wymiary po obcięciu 210mm  x 263 mm. Drukowany jest techniką heat-setową, w załączniku – przykładowa pierwszą strona, na życzenie wyślemy egzemplarze okazowe. 

Proponujemy Państwu zakup tej reklamy do Dodatku za cenę 3.300 zł (+VAT) zł za 1 numer, co daje koszty dotarcia w wysokości dwa grosze na egzemplarz. Płatność trzy tygodnie od daty druku na podstawie wystawionej przez nas faktury VAT. 

Warunki techniczne:

Plik: Pdf o wymiarach  220mm  x 273 mm (wymiar netto + po 5 mm spadu z każdej strony)

Dead-line na dostarczenie materiałów: poniedziałek, tydzień przed poniedziałkiem, w którym rozpoczyna się dystrybucja (czyli reklama do numeru 2/2009 winna być dostarczona do 5  stycznia). Miejsce: nasz serwer ftp, którego adres podamy. Istnieje także możliwość wykonania przez nas reklamy z otrzymanych materiałów.